Ron Groenen is geheel onafhankelijk en verbonden aan Groenen Taxaties en:
--beëdigd tot makelaar en  taxateur van onroerende goederen op 3 nov 1993 ter openbare zitting van
  de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, en gecertificeerd  als;
--Recognised European Valuer, titulatuur REV, certificaat REVNL/VastgoedPRO/2020/2     http://www.tegova.org/en/p48f7266103340
--Register-taxateur, titulatuur RT, certificaat RT603162232   www.nrvt.nl
     Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) met aantekening Grootzakelijk Vastgoed
     Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV)
     Kamer Wonen
     Kamer WOZ (Wet waardering onroerende zaken)
--Herbouwwaarde-taxateur brandverzekeringstaxaties   Stichting VRT certificaat 14-401-B    https://www.taxateurs-vrt.nl/
--Register-makelaar, titulatuur RM   www.vastgoedcert.nl
     Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, certificaatnummer BV02.121.3017
     Kamer Wonen, certificaatnummer W1701.1735
 
Aangesloten bij:
-- VastgoedPRO onder lidnummer 15588   www.vastgoedPro.nl
-- TMI   www.taxatiemanagementinstituut.nl
-- NWWI   www.nwwi.nl
-- TVI   www.tvi.nl
-- Taxateursunie   www.tu-taxateursunie.nl

-- Brandverzekeringstaxaties Stichting VRT certificaat 14-401-B    https://www.taxateurs-vrt.nl/