Ron Groenen is geheel onafhankelijk en verbonden aan Groenen Taxaties en:
--beëdigd tot makelaar en  taxateur van onroerende goederen op 3 nov 1993 ter openbare zitting van
  de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, en gecertificeerd  als;
--Recognised European Valuer, titulatuur REV, certificaat REVNL/VastgoedPRO/2020/2     https://tegova.org/valuers
--Register-taxateur, titulatuur RT, certificaat RT603162232      https://www.nrvt.nl/
     Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed (BV) met aantekening Grootzakelijk Vastgoed
     Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV)
     Kamer Wonen
     Kamer WOZ (Wet waardering onroerende zaken)
--Herbouwwaarde-taxateur brandverzekeringstaxaties   Stichting VRT certificaat 14-401-B      https://www.nivre.nl/gelieerde-registers/vrt-taxateurs/
--Register-makelaar, titulatuur RM    https://www.vastgoedcert.nl/
     Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, certificaatnummer 46897
     Kamer Wonen, certificaatnummer 46855
 
Aangesloten bij:
-- VastgoedPRO onder lidnummer 15588     www.vastgoedPro.nl
-- TMI    www.taxatiemanagementinstituut.nl
-- NWWI     www.nwwi.nl
-- Brandverzekeringstaxaties Stichting VRT certificaat 14-401-B    www.nivre.nl/