We erkennen dat wanneer u ervoor kiest ons informatie over uzelf te verstrekken, u erop vertrouwt dat wij op een verantwoorde manier handelen.
Groenen Taxaties en Makelaardij o.g. respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de verschafte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Groenen Taxaties en Makelaardij o.g. aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens / AVG.


Privacyreglement
Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over activiteiten en diensten van Groenen Taxaties en Makelaardij o.g. waarbij wij ons inspannen om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens  verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
Wanneer u ons inschakelt bij de verkoop, verhuur of taxatie van uw object, dan legt ons kantoor de volgende gegevens vast:

-uw naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
-de reden van verkoop of verhuur
-de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
-de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
-beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
-de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
-wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
-overige informatie die u aan ons verstrekt

Wanneer u ons als kantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:

-uw naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
-het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
-gegevens over uw huidige object
-overige informatie die u aan ons verstrekt

Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons kantoor, dan kan ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:

-uw naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
-gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
-de reden van koop of huur
-overige informatie die u aan ons verstrekt

U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een andere object : Ons kantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

-om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons kantoor of in verkoopbrochures
-om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
-voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
-voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden stuur dan een email naar ons.

Wanneer u ons kantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

-om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
-om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
-voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons kantoor. Ons kantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

-voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
-voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
-voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

Gebruik van cookies op onze website
Wij gebruiken momenteel geen cookies op deze website (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website goed te laten functioneren, inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website. Via uw browserinstellingen kunt u cookies uitschakelen of verwijderen, wellicht is het dan niet meer mogelijk alle mogelijkheden van de website te benutten.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons dan verwijderen wij deze informatie.


Facebook en Twitter
Op deze website zijn mogelijk knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Twitter. De knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de netwerken. Deze code plaats onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook en Twitter om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


Beveiliging gegevens
Groenen Taxaties en Makelaardij o.g. draagt  zorg voor de bescherming van de verwerkte gegevens om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft recht om inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Neem daarvoor contact met ons op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.

Aanpassen privacyverklaring
Groenen Taxaties en Makelaardij o.g. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.